เพิ่มคำลงท้าย หรือ ลายเซ็น (Signature) ใน Outlook 2013, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=E7GvjLE8KHs
ที่มา: https://www.nongit.com/blog/signature-outlook.html

+++++++++++++++++++++++++++++


ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here