รวมข้อมูล โครงการแจกเงินท่องเที่ยว 1,000 บาท

0
383

คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ
1. คนไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. มีบัตรประจำตัวประชาชน
3. ต้องลงทะเบียนผ่านระบบชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ (g-Wallet)

เงื่อนไขในการใช้สิทธิ
1. แจกเงินให้ 10 ล้านคน คนละ 1,000 บาท โดยยอดเงินจะเข้าที่แอปพลิเคชั่น ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดและไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้
2. เที่ยวได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ไม่จำกัดว่าต้องเป็นเมืองหลัก หรือเมืองรอง
3. ต้องนำไปใช้จ่ายในจังหวัดที่ไม่ใช่ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เช่น ทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดอยู่น่าน ไม่สามารถนำไปจ่ายในจังหวัดน่านได้ ต้องใช้ในจังหวัดอื่นเท่านั้น
4. ช่วงเวลาเดินทางต้องภายในวันที่ 27 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น
5. หากได้รับสิทธิ์แล้ว แต่ไม่ได้นำไปใช้ตามมาตรการในจังหวัดที่ลงทะเบียนไว้ ภายใน 14 วัน หรือใช้สิทธิไม่ครบ 1,000 บาท เงินจะถูกดึงคืนกลับมาที่รัฐ เพื่อโอนสิทธิ์ไปให้ผู้อื่นใช้จ่ายต่อไป

ใช้อะไรได้บ้าง?
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ และรับชำระเงินผ่านแอปฯ ถุงเงิน (แอปฯ สำหรับร้านค้า) หรือมีเครื่อง EDC เชื่อมกับธนาคารกรุงไทย
ค่าซื้อสินค้า ต้องเป็นสินค้าท้องถิ่น เช่น สินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้าจากร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้าน THAIDEN
ค่าที่พัก ต้องเป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม โฮมสเตย์ ตามรายชื่อของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตรวจสอบรายชื่อโรงแรม โฮมสเตย์ ตามรายชื่อของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วิธีการสมัครและลงทะเบียน
1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ททท. ด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และต้องเลือก 1 จังหวัดที่จะเดินทางไป (ต้องเป็นจังหวัดที่ไม่ซ้ำกับที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน) ในระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2562 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
2. จะได้รับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียนไม่เกิน 3 วันทำการ
3. ดาวน์โหลด App ‘เป๋าตัง’ เพื่อรับสิทธิตามมาตรการ
4. เดินทางท่องเที่ยวและใช้จ่าย

Download แอพ #เป๋าตัง


ที่มา : https://www.punpro.com/p/special-money-for-travel?fbclid=IwAR0W8-svopPMcamrjVsqi90CyhXfwRvY122gzQ5fAG-LmbjknS7Uj1vldBM

ที่มา : https://www.facebook.com/AmazingThailand/