บทความล่าสุด

video

รวมข้อมูล โครงการแจกเงินท่องเที่ยว 1,000 บาท

คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ 1. คนไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป 2. มีบัตรประจำตัวประชาชน 3. ต้องลงทะเบียนผ่านระบบชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ (g-Wallet) เงื่อนไขในการใช้สิทธิ 1. แจกเงินให้ 10 ล้านคน คนละ 1,000 บาท โดยยอดเงินจะเข้าที่แอปพลิเคชั่น ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดและไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ 2. เที่ยวได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ไม่จำกัดว่าต้องเป็นเมืองหลัก หรือเมืองรอง 3. ต้องนำไปใช้จ่ายในจังหวัดที่ไม่ใช่ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เช่น ทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดอยู่น่าน ไม่สามารถนำไปจ่ายในจังหวัดน่านได้ ต้องใช้ในจังหวัดอื่นเท่านั้น 4. ช่วงเวลาเดินทางต้องภายในวันที่ 27 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2562...

Add user Admin wordpress SQL

ไว้สำหรับกรณีลืมรหัสผ่าน Admin ของ Wordpress
video

เริ่ม 23 ก.ย. ! แจกเงินเที่ยวคนละ 1,000 บาท ลงทะเบียน ชิม ช้อป ใช้ ได้แล้ววันนี้…!!!

คลิก >>> ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 23 ก.ย. - 15 พ.ย. 62 <<< คลิก ข้อพึ่งระวังหลังจากอนุมัติแล้วกำหนดใช้ใน 14 วันเท่านั้นนะ มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ "ชิมช้อปใช้”ผู้สนใจเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” รับเงินผ่าน "เป๋าตัง" (G-Wallet) จำนวน 10 ล้านคน...

Marriott Plays With Sensory-Rich Virtual Reality Getaways

Happy Sunday from Software Expand! In this week's edition of Feedback Loop, we talk about the future of Windows Phone, whether it makes sense to build media centers discuss the preferences...

The hand rail is going a little faster than the moving sidewalk.

Happy Sunday from Software Expand! In this week's edition of Feedback Loop, we talk about the future of Windows Phone, whether it makes sense to build media centers discuss the preferences...
video

The Ideal Length of Everything Online, Backed by Research

Happy Sunday from Software Expand! In this week's edition of Feedback Loop, we talk about the future of Windows Phone, whether it makes sense to build media centers discuss the preferences...

How to drive growth through customer support

Happy Sunday from Software Expand! In this week's edition of Feedback Loop, we talk about the future of Windows Phone, whether it makes sense to build media centers discuss the preferences...

Show HN: Appsites – Beautiful websites for mobile

Happy Sunday from Software Expand! In this week's edition of Feedback Loop, we talk about the future of Windows Phone, whether it makes sense to build media centers discuss the preferences...

Announcing a specification for PHP

Happy Sunday from Software Expand! In this week's edition of Feedback Loop, we talk about the future of Windows Phone, whether it makes sense to build media centers discuss the preferences...